Skolstarten…😖

PÄ mÄndagen Àr det dags igen, dÄ börjar barnen skolan igen. Min man har tagit semester hela mÄnaden för att kunna vara med de första veckorna.
Stressen inför skolstarten Àr enorm dÄ vÄran kommun har beslutat at,t ta bort alla specialundervisnings grupper i hela kommunen. Barnens skola har Àven fÄtt en ny rektor, som har ett dÄligt ryckte nÀr det gÀller barn i behov av sÀrskilt stöd. Detta kÀnns ju inge vidare, förra rektorn var inte jÀtte bra men henne viste man vart man hade. Sen sÄ slutade sonens lÀrare, hans stora trygghet. Hon var suverÀn dÄ hon inte bara integrerade sonen i klassen utan gjorde honom till en del av klassen. Hon arbetade utifrÄn hans förutsÀttningar, men anvÀnde samma metoder för hela klasse. Hon och klassens resurs gjorde vardagen tryg och nu Àr den tryggheten borta.
För mig och för mÄnga andra som har barn med svÄrigheter inom NPF-omrÄdet, innebÀr ett nytt skolÄr början pÄ Ànu en strid. MÄnga av oss mÄste kÀmpa för att vÄra barn ska fÄ den hjÀlp de har rÀtt till. Detta innebÀr möten, pÄ möten och en enorm kÀnsla av maktlöshet. Man kÀnner sig maktlös nÀr man ser sina barn mÄ dÄligt, de kÀmpar inte bara med sina svÄrigheter utan Àven emot mÀnniskors okunskap.
Men vad stÄr det egentligen i lÀroplanen och skollagen? Vad har vi som förÀldrar rÀtt att krÀva?
Jag har tagit ut det jag tycker Àr viktigt.
I lÀroplanen för skolan stÄr det skrivet:
Ingen ska i skolan utsÀttas för diskriminering pÄ grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lÀgg­ ning, Älder eller funktionsnedsÀttning eller för annan krÀnkande behandling(Lgr 11, 2011, s 7).

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsÀttningar och behov. Den ska frÀmja elevernas fortsatta lÀrande och kunskapsutveckling med utgÄngspunkt i elevernas bak­ grund, tidigare erfarenheter, sprÄk och kunskaper (Lgr 11, 2011, s 8).

En likvÀrdig utbildning innebÀr inte att under­ visningen ska utformas pÄ samma sÀtt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. HÀnsyn ska tas till elevernas olika förutsÀttningar och behov. Det finns ocksÄ olika vÀgar att nÄ mÄlet. Skolan har ett sÀrskilt ansvar för de elever som av olika an­ ledningar har svÄrigheter att nÄ mÄlen för utbildningen. DÀrför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11, 2011, s 8).

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska strÀva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lÀra. Sko­ lan verkar i en omgivning med mÄnga kunskapskÀllor. StrÀvan ska vara att skapa de bÀsta samlade betingelserna för elevernas bildning, tÀnkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och sjÀlvkÀnsla grundlÀggs i hemmet, men Àven skolan har en viktig roll. Varje elev har rÀtt att i skolan fÄ utvecklas, kÀnna vÀxandets glÀdje och fÄ erfara den tillfredsstÀllelse som det ger att göra framsteg och övervinna svÄrigheter (Lgr 11, 2011, s 8).

I skol lagen stÄr följande: 

SÀrskilt stöd 

6§BestĂ€mmelserna om sĂ€rskilt stöd i 7–12§§ gĂ€ller inte i förskolan, kommunal vuxenutbildning, sĂ€rskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 

7§SÀrskilt stöd fÄr ges i stÀllet för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det sÀrskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

Utredning 

8§Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet pÄ ett nationellt prov, genom uppgifter frÄn lÀrare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vÄrdnadshavare eller pÄ annat sÀtt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nÄ de kunskapskrav som minst ska uppnÄs, ska detta anmÀlas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av sÀrskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av sÀrskilt stöd ska Àven utredas om eleven uppvisar andra svÄrigheter i sin skolsituation. SamrÄd ska ske med elevhÀlsan, om det inte Àr uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev Àr i behov av sÀrskilt stöd, ska han eller hon ges sÄdant stöd. 

ÅtgĂ€rdsprogram 

9§Ett Ă„tgĂ€rdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges sĂ€rskilt stöd. Av programmet ska det framgĂ„ vilka behoven Ă€r, hur de ska tillgodoses ochhur Ă„tgĂ€rderna ska följas upp och utvĂ€rderas. Eleven och elevens vĂ„rdnadshavare ska ges möjlighet att delta nĂ€r ett Ă„tgĂ€rdsprogram utarbetas. ÅtgĂ€rdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebĂ€r att sĂ€rskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11§ eller i form av anpassad studiegĂ„ng enligt 12§ fĂ„r rektorn inte överlĂ„ta sin beslutanderĂ€tt till nĂ„gon annan. Om en utredning enligt 8§ visar att eleven inte behöver sĂ€rskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlĂ„tit beslutanderĂ€tten till i stĂ€llet besluta att ett Ă„tgĂ€rdsprogram inte ska utarbetas.

Utformningen av det sÀrskilda stödet i vissa skolformer 

10§För en elev i grundskolan, grundsÀrskolan, specialskolan och sameskolan ska det sÀrskilda stödet ges pÄ det sÀtt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nÄ de kunskapskrav som minst ska uppnÄs. 

SÀrskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

11§Om det finns sÀrskilda skÀl, fÄr ett beslut enligt 9§ för en elev i grundskolan, grundsÀrskolan, specialskolan eller sameskolan innebÀra att sÀrskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (sÀrskild undervisningsgrupp) Àn den som eleven normalt hör till. 

Anpassad studiegÄng 

12§Om det sÀrskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsÀrskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsÀttningar, fÄr ett beslut enligt 7§ innebÀra avvikelser frÄn den timplan samt de Àmnen och mÄl som annars gÀller för utbildningen (anpassad studiegÄng). Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegÄng fÄr en utbildning som sÄ lÄngt det Àr möjligt Àr likvÀrdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen

(Skollagen, 2010, s12-13)
 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka pÄ en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s